Badanie PIAAC jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i realizowane przez konsorcjum międzynarodowe (Educational Testing Service, CapStAn, Gesis, IEA, Maastricht University oraz Westat), które wraz z krajami uczestniczącymi w badaniu jest odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie badania i opracowanie jego wyników. OECD oraz konsorcjum zapewnia międzynarodową standaryzację badania i nadzoruje jakość jego wykonania.

W Polsce za finansowanie badania odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło jego przygotowanie i przeprowadzenie Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE). W IBE za nadzór nad realizacją badania odpowiada Zespół Badań Międzynarodowych w składzie:

dr Michał Sitek – krajowy koordynator badania (NPM);

dr hab. Jacek Haman – ekspert ds. doboru próby;

Alicja Weremiuk – zastępca krajowego koordynatora badania;

Paweł Penszko – ekspert ds. zarządzania danymi i ICT;

dr hab. Artur Pokropek – analityk danych;

dr Elżbieta Barbara Ostrowska – ekspert ds. zadań.

Przy adaptacji testów umiejętności z zespołem PIAAC współpracowali również: Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Marcin Karpiński, Małgorzata Zambrowska.

Za realizację badania w terenie, czyli kontakt i realizację wywiadów z osobami wylosowanymi do udziału w badaniu, odpowiedzialne są, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, firmy PBS Spółka z o.o. i Danae sp. z o.o. Za dodatkową kontrolę jakości pracy ankieterów odpowiada Pracownia doradczo-badawcza EDBAD. Za nadzór nad działaniem tych firm odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.