2018-2019

2020-2021

22.05-20.09.2021

2021-2022 

01.09.2022 - 30.04.2023

2023

2024

 

weryfikacja, tłumaczenia i adaptacja narzędzi badawczych

przygotowanie badania próbnego

badanie próbne

analiza danych z badania próbnego i przygotowanie badania zasadniczego

badanie zasadnicze

przygotowanie i analiza danych z badania

analiza danych i przygotowanie raportu końcowego z badania