23 maja w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbędzie się spotkanie z interesariuszami projektu „Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych”. Jego celem jest powołanie grupy interesariuszy, z którymi konsultowane będą tematy i wyniki analiz prowadzonych w ramach projektu.