Harmonogram

 

  • 21 listopada 2022 r. – ogłoszenie konkursu;
  • 21 listopada 2022 r. - 15 lutego 2023 r. – czas na nadsyłanie prac konkursowych;
  • 16 lutego - 26 marca 2022 r. – prace Komisji Konkursowej, ocena zgłoszonych prac;
  • 27 marca 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu.