Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zaprosili 23 doradców pracujących głównie z młodzieżą (od 14 roku życia) do udziału w pilotażu w ramach projektu Transval-EU w Polsce. Doradcy z różnych placówek oświatowych (m.in. szkół, uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale także działających komercyjnie w sektorze prywatnym) mieli do 3 marca 2023 roku zidentyfikować i udokumentować do 3 kompetencji transwersalnych (przekrojowych) co najmniej jednej osoby.