Zakończenie testowania modeli i intensyfikacja prac analitycznych w projekcie „Szansa”

Z końcem kwietnia zakończyło się testowanie modeli wsparcia w II fazie projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Aktualnie trwają prace nad raportami końcowymi, podsumowującymi działania w podejmowane w modelach.

Zakończyła się również faza pozyskiwania danych do badania ewaluacyjnego, w ramach której przeprowadzono łącznie 71 indywidualnych wywiadów pogłębionych (z uczestnikami wsparcia i koordynatorami modeli) i pozyskano ponad 700 ankiet ewaluacyjnych od uczestników testowanych modeli. Obecnie trwają prace analityczne. Na podstawie pozyskanych danych zostaną wypracowane wnioski i rekomendacje dotyczące najskuteczniejszych sposobów podnoszenia umiejętności podstawowych przez osoby dorosłe.