TRANSVAL-EU: wypełnij ankietę, wesprzyj projekt

TRANSVAL-EU to projekt międzynarodowy realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji przekrojowych (transwersalnych). Jednym z uczestników projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych.

 W ramach projektu TRANSVAL-EU prowadzone są działania o charakterze policy experimentation. W celu przeanalizowania potencjalnych narzędzi i metod walidacji kompetencji transwersalnych, konsorcjum projektu stworzyło ankietę.

Co to są kompetencje transwersalne?

Kompetencje transwersalne, zamiennie nazywane przekrojowymi, to takie, które można wykorzystywać w różnych sytuacjach, kontekstach, zawodach, rolach, stanowiskach i branżach. Np. umiejętność krytycznego myślenia, znajomość języka obcego lub umiejętność zarządzania projektem przyda się zarówno w branży badawczej, jak i w przemyśle lub transporcie. Można powiedzieć, że kompetencje transwersalne są spoiwem umiejętności zawodowych, np. prowadzenie księgowości to umiejętność zawodowa, ale zarządzanie zespołem księgowych to już umiejętność transwersalna.

Specyfika kompetencji transwersalnych utrudnia ich nabywanie np. w strukturach formalnego systemu oświaty. Trudna jest także ich walidacja, czyli sprawdzenie i potwierdzenie, że osoba posiada daną kompetencję czy też zestaw kompetencji przekrojowych.

Wśród kompetencji transwersalnych cennych na rynku pracy można wymienić np. podejmowanie inicjatywy, adaptację do nowych warunków, umiejętność rozwiązywania problemów, ocenę ryzyka czy umiejętność podejmowania decyzji.

Rosnące znaczenie kompetencji przekrojowych wynika m.in. z globalnych trendów i dynamicznych zmian cywilizacyjnych, powodujących reorganizację pracy i rolę pracownika. Zapotrzebowanie na takie kompetencje wynika również z faktu, że obecnie posiadane umiejętności szybko się dezaktualizują. Co więcej, coraz bardziej istotne stają się te kompetencje, które trudniej jest poddać procesowi automatyzacji.

transwal ankieta

Ankieta

Ankieta skierowana jest do ekspertów, praktyków, decydentów, urzędników, pracowników przedsiębiorstw, kierowników projektów zajmujących się doradztwem i/lub walidacją kompetencji we wszystkich sektorach edukacji (edukacja dorosłych, szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolnictwo zawodowe, kształcenie pozaformalne, szkoły itp.) oraz interesariuszy rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje pozarządowe itp.).

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Wypełnienie ankiety zajmuje maksymalnie 5-10 minut, ankieta jest w języku angielskim i będzie aktywna do 30 września br.

Odpowiedzi będą wykorzystywane w tej ankiecie wyłącznie anonimowo i z poszanowaniem prywatności.

WIĘCEJ INFORMACJI O TRANSVAL-EU