Różnorodność gatunkowa zapylaczy

  Pobierz plik PDF

Owady zapylające stanowią kluczowy składnik prawie wszystkich ekosystemów, zarówno lądowych jak i tych słodkowodnych. Większość roślin wymaga ich pomocy do produkcji nasion i owoców. Około 80% wszystkich roślin kwitnących i ponad 3/4 podstawowych roślin uprawnych jest zależnych właśnie od nich. Świadczą usługi zapylania dla wielu upraw rolnych, wpływając w ten sposób na bogactwo gatunkowe roślin, a także bezpieczeństwo żywnościowe i dobrostan człowieka. To właśnie obfitość, różnorodność oraz dostępność zasobów środowiskowych stanowią istotne czynniki wpływające na owady zapylające. Niestety, obecnie wiele populacji zapylaczy zarówno dzikich, jak i udomowionych zmniejsza się na całym świecie. Istnieją wyraźne dowody naukowe potwierdzające masowy spadek ich liczby. Przyczyną tego niekorzystnego w skali globalnej zjawiska jest działanie szeregu różnorodnych i wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, takich jak ograniczone zasoby pokarmowe, turystka piesza, wielkoobszarowe rolnictwo, środki ochrony roślin czy antropopresja.