Zmiany stanu skupienia substancji. Konspekt lekcji chemii

  Pobierz plik PDF

Temat lekcji Zmiany stanu skupienia substancji wchodzi w skład bardzo istotnego działu dotyczącego substancji. Jest to rozdział omawiany w pierwszym semestrze klasy VII , więc szczególnie istotne jest zainteresowanie ucznia nowym przedmiotem oraz przedstawienie w jak najbardziej przystępny i obrazowy sposób podstawowych zagadnień chemicznych. Warto przypomnieć uczniom wiadomości związane ze zmianami stanu skupienia, które poznali w klasie IV. Podczas lekcji realizowane są nowe cele, takie jak: opis zmiany stanu skupienia substancji, tłumaczenie, na czym polega zjawisko zmiany stanu skupienia. Powtarzane są również cele, których realizacja zaczęła się na lekcjach wcześniejszych: opis właściwości substancji, rozpoznawanie znaków ostrzegawczych, bezpieczne posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto jest utrwalać omówiony wcześniej materiał, aby ułatwić uczniom zapamiętywanie wiadomości oraz dać możliwość ćwiczenia umiejętności i kształtowania postaw. W ten sposób nauczyciel może pokazać uczniowi, że warto uczyć się systematycznie, gdyż wiedza i umiejętności z poprzedniej lekcji przydają się, aby zrozumieć kolejny temat. W scenariuszu lekcji opisano doświadczenie obrazujące sublimację i resublimację jodu, przedstawiono przykładową instrukcję wykonania doświadczenia oraz umieszczono gry utrwalające wiadomości uczniów.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska