Zastosowanie doświadczeń i eksperymentów w nauczaniu chemii i biologii

  Pobierz plik PDF

Artykuł poświęcony jest charakterystyce i pozytywnym efektom wykonywania doświadczeń i eksperymentów podczas lekcji biologii i chemii na poziomie szkoły podstawowej. Autor artykułu zwraca uwagę na efektywność realizacji procesu nauczania i uczenia się, gdy uczniowie samodzielnie planują, wykonują, opisują doświadczenia, a następnie przeprowadzają wnioskowanie. Sprzyja to procesowi edukacyjnemu oraz pozwala utrzymać koncentrację uczniów, a także pozytywnie wpływa na zainteresowanie ich przedmiotami przyrodniczymi. W opracowaniu opisano przykłady doświadczeń chemicznych i biologicznych, które obrazują liczne procesy zachodzące w przyrodzie, takie jak: trawienie, sublimacja, resublimacja, reakcje egzoenergetyczne, wykrywanie białek, tłuszczów, cukrów itp. Autor zwraca uwagę na możliwość integracji wiadomości z biologii i chemii, a dzięki dokładnemu opisowi eksperymentów, obrazuje, w jaki sposób w jednym doświadczeniu można wyróżnić zarówno właściwości chemiczne, jak i biologiczne danych substancji.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska