Eko-porządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 2)

  Pobierz plik PDF

Powszechnie wiadomo jak ważna jest synergia edukacji formalnej i nieformalnej. Ta ostatnia może być realizowana jako edukacja intencjonalna. Dzieci, młodzież wyrażają chęć do uczestnictwa w różnorodnych jej formach; to ich decyzja. Refleksyjny i kompetentny edukator przygotowuje szeroką ofertę edukacyjną pozwalającą nie tylko na zdobycie wiedzy z danego obszaru, ale też rozwijanie kompetencji i postaw. Zidentyfikowany problem społeczny to niewystarczająca wiedza oraz niska świadomość dzieci i młodzieży na temat możliwości ochrony środowiska poprzez działania, które wykonujemy na co dzień w domu, np. sprzątanie, porządki domowe.

Część pierwsza artykułu ukazała się w numerze 2/2021 „Edukacji Biologicznej i Środowiskowej”.