Różnorodność gatunkowa zapylaczy – karta pracy

  Pobierz plik PDF

Owady zapylające stanowią kluczowy składnik prawie wszystkich ekosystemów, zarówno lądowych, jak i tych słodkowodnych. Świadczą usługi zapylania dla wielu upraw rolnych, wpływając w ten sposób na bogactwo gatunkowe roślin, a także bezpieczeństwo żywnościowe i dobrostan człowieka. To właśnie obfitość, różnorodność oraz dostępność zasobów środowiskowych stanowią istotne czynniki wpływające na owady zapylające. Niestety, obecnie wiele populacji zapylaczy zarówno dzikich, jak i udomowionych zmniejsza się na całym świecie. Zaproponowane proste ćwiczenia pozwolą na lepsze zrozumienie, a także na utrwalenie zdobytej wiedzy. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń należy zapoznać się z tekstem „Różnorodność gatunkowa zapylaczy” w części „Poznaj – Polubisz”.