Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  Pobierz plik PDF

Zakres treści: Budowa narządu wzroku człowieka. Aparat ochronny i ruchowy gałki ocznej. Receptory umożliwiające odbiór bodźców świetlnych. Chemizm widzenia. Akomodacja i adaptacja oka. Wady wzroku i sposoby ich korekty. Higiena narządu wzroku.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska