Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  Pobierz plik PDF

Artykuł dotyczy muszki owocowej z rzędu muchówek. To niewielkie (2–3 mm) zwierzę bezkręgowe jest nie tylko dobrze znane z powodu powszechnego występowania w środowisku naturalnym i w otoczeniu człowieka, ale równocześnie ważnym organizmem modelowym do badań biologicznych. Muszka owocowa była także jednym z pierwszych zwierząt wykorzystywanych w lotach balonowych w górne warstwy atmosfery oraz pierwszym zwierzęciem umieszczonym w przestrzeni kosmicznej (20 lutego 1947 r.). Artykuł omawia m.in. zachowania godowe owada i jego cechy genetyczne.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska