Sprawozdanie z XXIII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych (Jaworze, 24.09–26.09.2019)

  Pobierz plik PDF

Jaworze to niewielka miejscowość w pobliżu Bielska-Białej. To właśnie tutaj w dniach 24–26.09.2019 r. odbyły się obrady XXIII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pt. Aktywna edukacja drogą do zrozumienia przyrody. Głównym organizatorem spotkania był Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej< w Krakowie. W realizacji wydarzenia wzięły również udział następujące instytucje: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Polska na drodze do utworzenia pierwszego biocentrum edukacji

  • Małgorzata Osowska

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Jerzmanowice–Przeginia (województwo małopolskie)

  • Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś

Prozdrowotne i terapeutyczne właściwości wybranych rodzajów miodu

  • Klaudia Szymanowska, Bożena Witek

Różnorodność gatunkowa zapylaczy

  • Paulina Burkot

Różnorodność gatunkowa zapylaczy – karta pracy

  • Paulina Burkot, Patrycja Burkot

Eko-porządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 2)

  • Małgorzata Krzeczkowska