Kontrowersje wokół energetyki wiatrowej

   Pobierz plik PDF

Bezsprzecznie, w świetle doniesień o zanieczyszczeniu atmosfery na skutek m.in. emisji związanej ze spalaniem paliw kopalnych, należy zadbać o rozwój alternatywnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej. Jednak budowa siłowni wiatrowych nierzadko budzi niepokój lokalnych społeczności i jest przyczyną protestów. Lęk przeciwników energetyki wiatrowej często wynika z tendencyjnie przekazywanych informacji i nie zawsze ma obiektywne uzasadnienie. Edukacja społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie obiektywnych danych, uzyskanych w wiarygodnych badaniach naukowych, z całą pewnością służyłaby złagodzeniu nastrojów społecznych. Artykuł zestawia najczęściej podnoszone argumenty przeciwników siłowni wiatrowych z obiektywnymi naukowymi faktami, podejmuje próbę tłumaczenia powodów niechęci lokalnych społeczności do inwestycji oraz przedstawia rozwiązania pozwalające zminimalizować niekorzystny wpływ pracujących turbin wiatrowych na człowieka oraz środowisko, co może służyć zwiększeniu świadomości ekologicznej obywateli i zmniejszeniu liczby protestów.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado