Edukacja herpetologiczna najmłodszych – propozycja warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym

  Pobierz plik PDF

Jaki jest cel uczenia przedszkolaków herpetologii? Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest w tej kwestii lakoniczna i pozostawia szerokie pole do interpretacji. Nasuwa się więc wniosek, że edukacja herpetologiczna zależy w dużej mierze od wiedzy, chęci oraz możliwości nauczyciela, który nie zawsze ma wystarczające kompetencje merytoryczne w zakresie edukacji przyrodniczej. Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX w 2014 i 2015 roku realizowało w trzech wrocławskich przedszkolach projekt edukacyjny. Celami projektu były: rozbudzanie ciekawości poznawczej w kierunku rozumienia otaczającej przyrody, wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych, kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności ludzi za stan najbliższego środowiska, uświadamianie dzieciom potrzeb harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

  • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

  • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

  • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

  • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

  • Jan Rajmund Paśko