Przedszkolne koło szachowe – z doświadczeń nauczyciela

  Pobierz plik PDF

Celem artykułu nie jest rozwiązywanie problemów szachowych, ale pokazanie, jak sobie radzić z grą w szachy przede wszystkim od strony organizacji pracy dydaktycznej z wychowankami. Artykuł przedstawia nauczycielskie doświadczenia i zmagania z materią, jaką w edukacji poprzez szachy na etapie przedszkola są stereotypy, oraz ukazuje jedną ze ścieżek rozwoju nauczyciela w świecie dzisiejszej edukacji, co może być pewną pomocą dla nauczyciela w jego codziennej pracy zawodowej. Tekst kończy się kartą pracy przykładowych zajęć szachowych.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska