Przedszkolne koło szachowe – z doświadczeń nauczyciela

  Pobierz plik PDF

Celem artykułu nie jest rozwiązywanie problemów szachowych, ale pokazanie, jak sobie radzić z grą w szachy przede wszystkim od strony organizacji pracy dydaktycznej z wychowankami. Artykuł przedstawia nauczycielskie doświadczenia i zmagania z materią, jaką w edukacji poprzez szachy na etapie przedszkola są stereotypy, oraz ukazuje jedną ze ścieżek rozwoju nauczyciela w świecie dzisiejszej edukacji, co może być pewną pomocą dla nauczyciela w jego codziennej pracy zawodowej. Tekst kończy się kartą pracy przykładowych zajęć szachowych.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Soroban – jest w nim ukryty skarb

  • Albert Wołkiewicz

Ptaki zimą

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Ptaki zimą – karta pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Przedszkolne koło szachowe – z doświadczeń nauczyciela

  • Rafał Daniszewski

Innowacyjne środki dydaktyczne wykorzystywane w edukacji szachowej

  • Czesław Michał Spisak