Ptaki zimą

  Pobierz plik PDF

Dla zwierząt stałocieplnych, jakimi są ptaki, zima jest okresem, w którym muszą się zmierzyć z wieloma trudnościami. Najważniejszym zadaniem jest zdobycie odpowiedniej ilości pokarmu. Te gatunki, które zostają u nas na zimę, często zmieniają na ten czas preferencje pokarmowe, a ponadto zbliżają się do siedzib ludzkich i korzystają z przypadkowo znalezionych resztek pokarmu, albo są systematycznie dokarmiane. W tym czasie łatwo je obserwować, poznawać i odróżniać. W kolejnym artykule z serii „Poznaj – Polubisz” prezentujemy te gatunki, które w okresie zimy, choć nie tylko, przebywają w pobliżu człowieka. Są to gatunki należące do rzędu wróblowych – sójka, sroka, gawron, wrona, kawka, drozdy, kos i kwiczoł, podobny do nich choć odlatujący na krótko szpak, dwa gatunki wróbli – wróbel domowy i mazurek, oraz dwa gatunki sikor – sikora bogatka i sikora modra. W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne każdego z tych gatunków i jeśli są, także ich cechy dymorficzne. Ponadto opisano ich biologię i preferencje pokarmowe w okresie zimy. Tekst został zilustrowany zdjęciami opisywanych ptaków.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Soroban – jest w nim ukryty skarb

  • Albert Wołkiewicz

Ptaki zimą

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Ptaki zimą – karta pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Przedszkolne koło szachowe – z doświadczeń nauczyciela

  • Rafał Daniszewski

Innowacyjne środki dydaktyczne wykorzystywane w edukacji szachowej

  • Czesław Michał Spisak