Uprawa odmian rzepaku przez uczniów liceów ogólnokształcących w ramach edukacyjnej części projektu badawczego

  Pobierz plik PDF

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał w 2015 roku konsorcyjny projekt badawczy pt.” Mechanistyczna analiza ilościowa odporności na choroby roślin z rodzaju Brassica poprzez asocjacyjną transkryptomikę” (akronim MAQBAT), którego polska część była kierowana przez prof. dr hab. Andrzeja Kononowicza i finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt w ramach programu ERA-CAPS 2nd Call realizowało sześć jednostek naukowych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Dani, Holandii i Polski oraz niemiecka firma nasiennicza. Projekt opierał się na badaniach z zakresu fitopatologii, fizjologii i biochemii roślin, biologii molekularnej roślin oraz bioinformatyki i miał na celu poszukiwanie mechanizmów odporności rzepaku na powszechnie występujące choroby wywoływane przez patogenne grzyby.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska