XXIII Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych – zaproszenie

  Pobierz plik PDF

Pracownicy Zakładu Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia przyrodniczego na wszystkich szczeblach edukacji do udziału w XXIII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.