XXIII Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych – zaproszenie

  Pobierz plik PDF

Pracownicy Zakładu Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia przyrodniczego na wszystkich szczeblach edukacji do udziału w XXIII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado