IV Studencka Konferencja Biologii Medycznej „Biofuzje” 2019

  Pobierz plik PDF

W imieniu wszystkich członków Studenckiego Koła Naukowego Biologii Medycznej „Antidotum” oraz Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na konferencję „Biofuzje”, którą kwartalnik EBiŚ objął patronatem. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkowie koła „Antidotum” biorą aktywnie udział w popularyzacji nauki (wielokrotnie występowali na Nocy Biologów, Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowym czy Dniach Uniwersytetu Warszawskiego). Ideą istnienia koła naukowego jest rozwój i wsparcie młodych naukowców na początku ich kariery.

W 2014 roku „Antidotum” zostało wyróżnione spośród 6000 kół naukowych z całej Polski w konkur- IV Studencka Konferencja Biologii Medycznej „Biofuzje” 2019 Redakcja sie „StRuNa” realizowanym pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja „Biofuzje” jest interdyscyplinarną konferencję naukową, której poprzednie edycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Jest ona skierowana do studentów i młodych naukowców zainteresowanych zagadnieniami z pogranicza biologii i medycyny – w szczególności genetyką medyczną, immunologią i nowotworzeniem, chorobami cywilizacyjnymi oraz komórkami macierzystymi. W tej edycji konferencji dodatkowo przyszli i obecni badacze będą mieli możliwość udziału w warsztatach.

Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że tegoroczna edycja będzie wyjątkowa i okaże się miejscem twórczej wymiany poglądów, która połączy ekspertów, młodszych pracowników nauki jak i studentów.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska