Dziecięca astronomia. Dominujące modele umysłowe kształtu Ziemi, lokalizacji ludzi na Ziemi i zjawiska dnia i nocy u dzieci od 5 do 10 roku życia

  Pobierz plik PDF

Kształt Ziemi, lokalizowanie ludzi na płaszczyźnie planety i wyjaśnienie zjawiska kształtu Ziemi to jedne z kluczowych zagadnień do przyjęcia przez dzieci naukowych wyjaśnień dotyczących astronomii. Na podstawie badań (Jelinek, 2017) ustalono, że modele umysłowe polskich dzieci są podobne do tych przedstawianych przez dzieci w innych krajach (Vosniadou i Brewer 1992; 1994). W tym artykule przedstawiono badania mające na celu ustalić częstość występowania poszczególnych modeli umysłowych w różnych grupach wiekowych (N=444). Badania wykazały, że wraz z wiekiem rośnie liczba prawidłowych wskazań na modele naukowe. Już 15,2% badanych dzieci pięcio- i sześcioletnich podaje naukowe wyjaśnienia dotyczące omawianych zagadnień astronomicznych. Z kolei 1/3 badanych dzieci dziewięcio- i dziesięcioletnich nie potrafi prawidłowo wyjaśnić zjawiska dnia i nocy.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Polska na drodze do utworzenia pierwszego biocentrum edukacji

  • Małgorzata Osowska

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Jerzmanowice–Przeginia (województwo małopolskie)

  • Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś

Prozdrowotne i terapeutyczne właściwości wybranych rodzajów miodu

  • Klaudia Szymanowska, Bożena Witek

Różnorodność gatunkowa zapylaczy

  • Paulina Burkot

Różnorodność gatunkowa zapylaczy – karta pracy

  • Paulina Burkot, Patrycja Burkot

Eko-porządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 2)

  • Małgorzata Krzeczkowska