Neuroetyka – mózg a moralność

  Pobierz plik PDF

Na przestrzeni wieków zagadnienia związane z moralnością podejmowane były przede wszystkim na gruncie filozofii. Aktualnie wraz intensywnym rozwojem badań z obszaru neurologii jesteśmy świadkami narodzin nowej dziedziny nauki - neuroetyki, która rzuca całkowicie odmienne od dotychczasowego światło na sferę moralną człowieka.

W prezentowanym tekście podjęłam próbę: 1) analizy zagadnień związanych z powstaniem neuroetyki oraz przedmiotem jej badań, jak również 2) przedstawienia podstawowych wyników badań dotyczących mózgowych podstaw moralności. W świetle najnowszych doniesień z badań neurobiologicznych zaprezentowałam takie zagadnienia jak: a) dokonywanie wyborów moralnych w kontekście aktywności struktur emocjonalnych mózgu, b) rola neuronów lustrzanych w powstawaniu empatii oraz c) neurofizjologiczne podstawy wolnej woli. Podjęcie tej tematyki jest tym istotniejsze, że zastosowanie odkryć neuronauk w systemie prawnym, edukacyjnym, marketingu oraz wojskowości może już w niedalekiej zmienić nasze życie.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

  • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

  • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

  • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

  • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

  • Jan Rajmund Paśko