Postulaty mechaniki kwantowej w ujęciu Michała Hellera

  Pobierz plik PDF

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie sylwetki M. Hellera oraz jego poglądów dotyczących postulatów mechaniki kwantowej. Zwięźle przedstawiono w niej minimum wiadomości matematycznych, niezbędnych do zrozumienia ducha mechaniki kwantowej i zaproponowanych przez Hellera postulatów. Omówiono genezę mechaniki kwantowej oraz jej podstawowe pojęcia, takie jak: obiekt kwantowy, stan obiektu kwantowego, przestrzeń Hilberta, obserwabla, ewolucja stanu kwantowego w czasie, prawdopodobieństwo kwantowe, amplituda prawdopodobieństwa, redukcja stanu kwantowego, ewolucja stanu obiektu kwantowego i równanie Schrödingera. Na tym tle przedstawiono postulaty sformułowane przez Hellera, które mogą być traktowane jako próba aksjomatyzacji mechaniki kwantowej.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado