Red fox (Vulpes vulpes) as a synurbic species and its role in the spread of the Echinococcus multilocularis tapeworm

  Pobierz plik PDF

Urbanization of the environment contributes to the degradation of many natural habitats of many plants and animals, which causes reduction of biodiversity. There are however certain species, adapting easily to both suburban and urban conditions. Red fox (Vulpes vulpes) is a good example, since it is increasingly noted not only in the natural habitats, such as fields or forests, but also in the direct vicinity of human residencies like farms, suburban areas or even large agglomerations. Fox is becoming a permanent feature of urban fauna, enriching the biodiversity. It is also a relevant epidemiological threat, constituting a zoonotic reservoir for many parasites which are important from veterinary, as well as from medical point of view, including tapeworm Echinococcus multilocularis which causes alveolar echinococcosis.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

  • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

  • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

  • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

  • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

  • Jan Rajmund Paśko