Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

  Pobierz plik PDF

Tempo rozwoju, jakie narzucił nam postęp cywilizacyjny w XXI w., stawia współczesną edukację przed nowymi wyzwaniami. O ile narodziny ruchomego obrazu – filmu i jego upowszechnienie miały miejsce na przełomie XIX i XX w. i obejmowały przede wszystkim obszar kultury, o tyle skala wpływu obrazu i filmu na życie społeczne nigdy nie była tak duża jak dziś. Fotografia i film odgrywają również coraz większą rolę w edukacji. Obecnie trudno wyobrazić sobie skuteczne nauczanie bez wizualizacji omawianych treści. Co więcej, okres pandemii sprawił, że dotąd zmarginalizowana edukacja zdalna, oparta na technice przesyłania informacji audiowizualnych w czasie rzeczywistym, zyskała na pewien czas pozycję dominującą. Jednym z kierunków rozwoju edukacji jest podążanie za zainteresowaniami młodego pokolenia, których przejawem jest codzienne korzystanie z mediów cyfrowych oraz kontakt z obrazem – fotografią choćby za pośrednictwem smartfonów. Odpowiedzią na te zainteresowania jest włączenie fotografii do istniejącego modelu edukacji m.in. przez inicjatywę, której pomysłodawczynią jest dr hab. Małgorzata Makiewicz (prof. US). Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w Obiektywie jej autorstwa jest interdyscyplinarnym projektem łączącym treści z zakresu matematyki, przyrody i biologii z kreatywnością związaną z samodzielnym fotografowaniem. Jest to jeden z przykładów inspiracji dla nauczycieli, w jakim kierunku winna podążać edukacja, aby być na bieżąco ze społeczno-kulturowymi zmianami wynikającymi z postępu gospodarczego i naukowego.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

  • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

  • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

  • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

  • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

  • Jan Rajmund Paśko