Słowo wstępne

  Pobierz plik PDF

Nie widzimy natury naszymi oczami, ale naszym rozumem i naszymi sercami

William Hazlitt

Natura jest pełna piękna, które koi nasze fizyczne i emocjonalne zmysły. Ma ona wiele obliczy, których nie sposób zignorować i nie próbować utrwalać we wspomnieniach, opisach, na kliszy fotograficznej czy rycinach. W bieżącym numerze naszego półrocznika odnajdujemy piękno natury w oczach dzieci, fotografiach, opowieściach o jesionowych miskach i życiu zwierząt. Dużo miejsca poświęcamy znaczeniu fotografii i możliwości jej wykorzystania w procesie dydaktycznym. Ze wszystkich pięciu zmysłów wzrok dostarcza nam najwięcej informacji o naszym otoczeniu i to jest jeden z powodów, dla których światło ma tak duży wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, zapewniając nam również przeżycia estetyczne podczas kontaktu z przyrodą. Wyraz „fotografia” składa się z dwu członów: „foto” oznaczającego światło i „grafia” oznaczającego rysowanie (od greckich słów: phōs – światło i gráphō – piszę, rysuję). Można by powiedzieć, że fotografia to światłem rysowanie 1. Nie bez powodu mówi się też, że światło to życie. 1 Potyrała, K., Paśko, J. R. (2016). Fotografia i dydaktyka. Kraków: Wydawnictwo Libron. 5 Słowo wstępne Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania ludzi oraz roślin kluczowa jest odpowiednia jego ilość. Warto zagłębić się w ten temat, czytając artykuły przygotowane przez naszych Autorów i przygotowując lekcje dotyczące fotosyntezy. Światło pozwala nam widzieć otaczający nas świat poprzez rozróżnianie szczegółów budowy organizmów, poszczególnych kolorów pór roku, ruchu liści drzew na wietrze, kropli deszczu. Zachęcam do kontemplacji Natury dzięki materiałom prezentowanym na łamach naszego czasopisma.

Katarzyna Potyrała
redaktor naczelna

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

  • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

  • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

  • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

  • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

  • Jan Rajmund Paśko