Nauka gry w szachy w klasie szkolnej jako edukacja wspomagająca rozwój dzieci – z perspektywy nauczyciela

  Pobierz plik PDF

Artykuł przedstawia szkolną edukację przez szachy z perspektywy nauczyciela. Opisuje główne formy tej edukacji, ale także trudności oraz problemy, z którymi muszą mierzyć się edukatorzy. Tekst próbuje również ukazać, jaki wpływ na dzieci mają zajęcia szachowe. Różnice między dziećmi, które na swej drodze edukacyjnej systematycznie uczyły się gry w szachy a pozostałymi dziećmi, są zauważalne, ale trudno je jednoznacznie zdefiniować ze względu na różnorodność wpływu na jednostkę. Dzieci grające w szachy kształcą umiejętność dłuższego wysiłku umysłowego, uczą się wytrwałości w dążeniu do celu, poznają drogę dążenia do sukcesu. W wielu przypadkach szkolenie szachowe niweluje błędy wychowawcze rodziców, redukuje wpływy środowiskowe, wskazuje ścieżkę samorozwoju.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska