Edukacja przyrodnicza na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w świetle zapisów podstawy programowej z 14 lutego 2017 roku

  Pobierz plik PDF

Edukacja wczesnoszkolna to ważny etap edukacji w biografii młodego człowieka, okres budowania fundamentu pod uczenie się przez całe życie, poznawania podstawowych norm i nawiązywania relacji rówieśniczych. Jest to czas formowania kariery szkolnej dziecka i jego przyszłej pozycji społecznej. W tym okresie kształtuje się stosunek do nauki – pozytywny lub negatywny – który będzie trwał w ciągu całego życia. Edukacja przyrodnicza zajmuje ważne miejsce w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z 14 lutego 2017 roku. Wymagania szczegółowe podstawy programowej integrują wiedzę i umiejętności dotyczące środowiska przyrodniczego, poszerzają zasób informacji oraz rozwijają postawy związane z ochroną przyrody. Ważnym elementem tych wymagań jest włączenie do planowania i prowadzenia zajęć prostych obserwacji doświadczeń i eksperymentów. W artykule autorki omawiają podstawę programową oraz proponują, jak realizować ją w nauczycielskiej praktyce.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska