Edukacja przyrodnicza na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w świetle zapisów podstawy programowej z 14 lutego 2017 roku

  Pobierz plik PDF

Edukacja wczesnoszkolna to ważny etap edukacji w biografii młodego człowieka, okres budowania fundamentu pod uczenie się przez całe życie, poznawania podstawowych norm i nawiązywania relacji rówieśniczych. Jest to czas formowania kariery szkolnej dziecka i jego przyszłej pozycji społecznej. W tym okresie kształtuje się stosunek do nauki – pozytywny lub negatywny – który będzie trwał w ciągu całego życia. Edukacja przyrodnicza zajmuje ważne miejsce w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z 14 lutego 2017 roku. Wymagania szczegółowe podstawy programowej integrują wiedzę i umiejętności dotyczące środowiska przyrodniczego, poszerzają zasób informacji oraz rozwijają postawy związane z ochroną przyrody. Ważnym elementem tych wymagań jest włączenie do planowania i prowadzenia zajęć prostych obserwacji doświadczeń i eksperymentów. W artykule autorki omawiają podstawę programową oraz proponują, jak realizować ją w nauczycielskiej praktyce.