Sprawozdanie z XXIII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych (Jaworze, 24.09–26.09.2019)

  Pobierz plik PDF

Jaworze to niewielka miejscowość w pobliżu Bielska-Białej. To właśnie tutaj w dniach 24–26.09.2019 r. odbyły się obrady XXIII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pt. Aktywna edukacja drogą do zrozumienia przyrody. Głównym organizatorem spotkania był Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej< w Krakowie. W realizacji wydarzenia wzięły również udział następujące instytucje: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska