Soroban – jest w nim ukryty skarb

  Pobierz plik PDF

Nastanie nowej epoki, w której obecnie żyją społeczeństwa, wymusza przebudowę globalnych systemów edukacyjnych. Okazuje się, że dotychczas stosowane w edukacji metody i formy pracy często służą społeczeństwom, których już nie ma. W obliczu tych nieuchronnych zmian rodzą się pytania, na które trudno znaleźć jednoznaczną i pewną odpowiedź. Jakich narzędzi edukacyjnych należy dzisiaj używać, aby mieć na uwadze holistyczne podejście do nauczania i wychowania? Czy istnieją jakieś uniwersalne metody i formy pracy, które spełniłyby oczekiwania edukacyjne XXI w.? W wytyczne raportu Edukacja – jest w niej ukryty skarb Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsa wpisuje się skromny japoński soroban – liczydło znane na Dalekim Wschodzie od XVI w. Rozwój technologiczny Japonii nie wykluczył z powszechnej edukacji szkolnej tego starego medium. Okazuje się, że nie tylko służy ono do wykonywania szybkich obliczeń matematycznych, ale również stosowanie go ma walory ściśle pedagogiczne, a nawet terapeutyczne. Wykorzystanie tego starego liczydła w nowej kulturze uczenia się pomaga w holistycznej edukacji wczesnoszkolnej. Umiejętności nabyte podczas doskonalenia posługiwania się sorobanem są ważne w czasie uczenia się wszystkich przedmiotów szkolnych. Rozwijające się w Polsce szkoły, oferujące kursy sorobanowe, oraz sukcesy edukacyjne i wychowawcze dzieci i młodzieży, które nabyły umiejętność sprawnego posługiwania się tym liczydłem, stanowią wezwanie do naukowego opracowania tego zagadnienia.