Słownictwo naukowe a słownictwo szkolne w przedmiotach przyrodniczych

  Pobierz plik PDF

W czasie przekazywania informacji może zaistnieć sytuacja, w której odbiorca niedokładnie interpretuje przekaz. Język naukowy jest w założeniu precyzyjny i posługuje się dokładnie zdefiniowaną terminologią specyficzną dla danej dziedziny. Z racji swej specyfiki bywa niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Język, jakim posługujemy się w szkole, powinien bazować na języku naukowym, będąc jednak jego uproszczeniem dostosowanym do wieku odbiorcy. Uproszczenie to może być przyczyną nieprecyzyjnego odbioru przekazywanej treści. W czasie lekcji nauczyciel stosuje pewne skróty w przekazie. W artykule pokazano niektóre najczęściej występujące przypadki, w których uczeń nie zawsze otrzymuje jednoznaczne polecenie, a czasami też nieprecyzyjny przekaz.