Prowadzenie e-Dziennika laboratoryjnego w programie OneNote

  Pobierz plik PDF

Dziennik laboratoryjny można uważać za dokument, w którym opisano przeprowadzone przez studenta lub pracownika badania oraz wszelkie czynności z nimi związane. W związku z tym takie zapisy powinny być jasne i czytelne, aby w razie konieczności do nich wrócić. Taki dziennik powinien być również odpowiednio trzymany (chroniony), aby go nie zniszczyć. Jedną z metod ochrony naszego dziennika może być sporządzenie cyfrowej kopii zapasowej w postaci skanów lub wykonania zdjęć. Inną formą jest prowadzenie elektronicznego dziennika laboratoryjnego (ELN, ang. Electronic laboratory notebook). Sporządzanie notatek w formie elektronicznej jest szczególnie praktykowane przez duże zachodnie koncerny biotechnologiczne, chemiczne i farmaceutyczne.