W jaki sposób rośliny pobierają i asymilują azot?

  Pobierz plik PDF

Dostępność azotu w glebie jest jednym z głównych czynników limitujących wzrost i rozwój roślin, ponieważ pierwiastek ten buduje tak podstawowe dla funkcjonowania komórek związki jak kwasy nukleinowe, białka czy chlorofil. Rośliny pobierają azot z roztworu glebowego przede wszystkim w postaci azotanów i jonów amonowych, ale także mocznika, aminokwasów, a nawet krótkich oligopeptydów. Ponadto, niektóre gatunki w procesie ewolucji przystosowały się do wzrostu na glebach o niskiej zawartości przyswajalnych form azotu. Są to rośliny tworzące układy symbiotyczne z bakteriami zdolnymi do wiązania azotu atmosferycznego oraz gatunki mięsożerne. W prezentowanej publikacji podsumowano wiedzę dotyczącą pobierania i asymilacji azotu przez rośliny.