Znaczenie glonów brunatnych (Phaeophyceae)... i ich wpływ na organizmy roślinne i zwierzęce

  Pobierz plik PDF

Celem pracy było ukazanie znaczenia glonów należących do klasy brunatnic (Phaeophyceae) w różnych gałęziach gospodarki. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę tych organizmów oraz wskazano najważniejsze substancje produkowane przez tę grupę. Omówiono możliwości zastosowania brunatnic w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej. Zwrócono również uwagę na możliwości wykorzystania brunatnic w medycynie, farmacji i kosmetologii oraz scharakteryzowano ich wpływ na organizm człowieka.