Innowacyjne środki dydaktyczne wykorzystywane w edukacji szachowej

  Pobierz plik PDF

Na całym świecie firmy, szkoły oraz uczelnie wdrażają e-learning do nauczania swoich pracowników, uczniów i studentów. Podobnie jest z edukacją szachową. W zbiorowym nauczaniu szachów nauczyciel napotyka wiele trudności, takich jak prowadzenie zajęć z licznymi grupami na różnym poziomie, monitorowanie postępów w nauce wielu uczniów naraz czy zachowywanie wysokiej jakości wykonywanej pracy w trakcie szkolenia kilkuset nawet osób. Autor artykułu proponuje i omawia konkretne rozwiązania informatyczne, pozwalające pokonać opisane trudności i usprawnić proces edukacji szachowej w grupach.