Pluskwiaki – karty pracy

  Pobierz plik PDF

W części biologicznej w dziale „Poznaj – Polubisz” kontynuujemy publikację tekstów prezentujących pospolite zwierzęta, występujące na każdej łące, w każdym zbiorniku wodnym, na każdym miejskim osiedlu. Udostępniamy również propozycje kart pracy do ewentualnego wykorzystania. Proponujemy w nich zadania, które z jednej strony służą powtórzeniu materiału, a z drugiej wskazują, na co uczeń ma zwrócić uwagę, prowadząc obserwacje zachowania zwierząt w terenie. Ukierunkowują uwagę na istotne szczegóły budowy, co służy zdobywaniu nowych wiadomości, a ponadto prezentują metody prowadzenia obserwacji i odłowów. Uczą również, jak opracowywać uzyskane dane i na ich podstawie wyciągać wnioski. W karcie pracy prezentujemy również przykład właściwie zaplanowanej pracy domowej.