Systemowe spojrzenia na źródła problemów z nastolatkiem

  Pobierz plik PDF

Gwałtownie rozwijające się obecnie neuronauki pozwalają zgłębiać tajniki działania i rozwoju ludzkiego mózgu w stopniu, który nie był dostępny jeszcze kilkanaście lat temu. Z badań tych wyłania się obraz często sprzeczny z naszymi intuicjami. Przykładem jest sposób podejścia większości dorosłych do okresu adolescencji. Wbrew stereotypom okazuje się, że jest to okres ogromnej wrażliwości i silnej przebudowy ośrodkowego układu nerwowego. Większość zachowań, które uważano za intencyjne i skierowane przeciwko dorosłym opiekunom, okazuje się konsekwencją specyficznego etapu rozwoju mózgu, a szczególnie obszarów kory przedczołowej. Nacisk ze strony środowiska społecznego i niezrozumienie podłoża tych zachowań może prowadzić do bardzo silnych zaburzeń w działaniu systemu nerwowego, w tym do pojawienia się w dorosłym życiu zaburzeń i chorób psychicznych