Indywidualne a grupowe wyniki uczniów w świetle badań eyetrackingowych

  Pobierz plik PDF

W czterech badanych szkołach średni czas trwania fiksacji był bardzo zbliżony. Biorąc pod uwagę wyniki uczniów z najdłuższymi czasami trwania fiksacji, można wnioskować o bardzo dużej rozpiętości tego wskaźnika. Uzyskane wyniki w postaci uśrednionych wartości dla poszczególnych grup uczniów oraz dla poszczególnych zadań pokazują nam tylko tendencje, natomiast nie dają odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. Aby znaleźć odpowiedź, należy każdy przypadek ucznia analizować oddzielnie. Każdy uczeń w unikatowy sposób rozwiązuje dane zadanie problemowe. Z tego powodu dla procesu dydaktycznego większe znaczenie będzie miało badanie danego ucznia, natomiast analizowanie średnich wyników danej grupy może pełnić tylko funkcję wskazującą na tendencje w postępowaniu uczniów.