Płciowość jako biologiczna i społeczna przynależność człowieka do określonych kategorii

  Pobierz plik PDF

Postrzeganie płci przez biologów i humanistów znacznie się różni. W biologii termin „płeć” odnosi się do różnic fizjologicznych między mężczyznami i kobietami. W humanistyce jest to zakres cech dotyczących męskości i kobiecości tworzonych poprzez interakcje społeczne czy konteksty kulturowe. W artykule zaprezentowano różnice między sex a gender oraz omówiono przykłady różnicowania płci i warianty identyfikacji płciowej. Wykazano, że ludzka seksualność jest złożoną rzeczywistością charakteryzującą się tożsamością płciową. Dlatego też niezbędne jest wieloaspektowe i refleksyjne podejście do tożsamości płciowej człowieka.