OPIS PROJEKTU

SMARTFONY W LICZBACH

POBIERZ RAPORT

KONTAKT

PARTNERZY

„Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry”

ZOBACZ WIĘCEJ

Jaką rolę smartfony odgrywają w edukacji? Czy można w efektywny sposób wykorzystywać je na lekcjach? Jak wprowadzić i egzekwować jasne zasady korzystania z nich w szkołach? Jakiego wsparcia mogłyby potrzebować placówki edukacyjne? Odpowiedzi m.in. na te pytania poszukują uczestnicy projektu partycypacyjnego “Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry".

Porozmawiajmy o korzyściach,
barierach i zagrożeniach związanych z korzystaniem
ze smartfonów w szkole!

Od początku 2020 roku będziemy prowadzili serię debat
i warsztatów, na które zapraszamy wszystkich,
którzy mogą być zainteresowani udziałem w projekcie:

Reprezentantów firm technologicznych, samorządów i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli mediów.

Cel projektu

Przedstawicieli
społeczności szkolnej: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów.

Ekspertów specjalizujących się w badaniach edukacyjnych
i technologiach
cyfrowych.

1. Efektywne wykorzystanie smartfonów w edukacji. Zarówno w zakresie używania ich na lekcjach, jak i wykształcenia wśród dzieci umiejętności związanych z odpowiednim korzystaniem z zasobów wiedzy - krytycznego myślenia oraz oceniania wartości i wiarygodności informacji.

 

 

2. Zagrożenia pojawiające się przy korzystaniu ze smartfonów. W obszarze tym mieszczą się zarówno problemy związane ze zjawiskiem agresji w internecie, jak i z dostępem do nieodpowiednich treści, a także z nadużywaniem smartfonów.

 

 

3. Kultura korzystania ze smartfonów. Ustalenie jasnych i klarownych zasad, określających np. kiedy i jak można używać smartfona w szkole, komu i w jakiej sytuacji można zrobić zdjęcie oraz do jakich celów konkretnie można je wykorzystywać.

 

82%

dzieci w wieku 9-17 lat codziennie korzysta
ze smartfona
łącząc się
z internetem.

50%

ankietowanych zadeklarowało,
że w ich szkole nie są stosowane żadne
cyfrowe technologie.

87%

użytkowników
smartfonów uważa
za niestosowne sięganie po telefon w trakcie
lekcji lub wykładu.

21/30

nauczycieli wykazuje się głębokim sceptycyzmem wobec stosowania
w szkole nowych technologii.

ZOBACZ WIĘCEJ

Smartfony w liczbach

Partnerzy

© 2019 Instytut Badań Edukacyjnych