OPIS PROJEKTU

SMARTFONY W LICZBACH

HARMONOGRAM

KONTAKT

PARTNERZY

HARMONOGRAM

STYCZEŃ – CZERWIEC 2020

FAZA BADAWCZA

OD WRZEŚNIA 2020

FAZA BADAWCZO-WDROŻENIOWA

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2019

FAZA WSTĘPNA

© 2019 Instytut Badań Edukacyjnych