bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

dyrekcja ico

Robert Tomasz Ptaszek nowym Dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka stanowisko dyrektora IBE od 1 sierpnia br. objął dr hab. Robert Tomasz Ptaszek. Dziś odbyło się spotkanie nowego dyrektora Instytutu z poprzednio pełniącym tę funkcję Łukaszem Arendtem. Więcej
e lerning ico

E-learning jako stała praca? ZSK może w tym pomóc

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stanowi już stały element rzeczywistości na świecie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 tylko ten proces przyspieszyła. Teraz okazuje się, że e-learning już niedługo może stać się ciekawą alternatywą również w Polsce. Więcej
ZSK kwartalnik ico

Nowe wydanie Kwartalnika ZSK już do pobrania

Kwartalnik ZSK to publikacja na temat „uczenia się przez całe życie” oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przygotowany został wspólnie z ekspertami IBE. Zapraszamy do pobrania numeru 2/2021. Więcej
29067317 1678009588909355 1167059274224893952 n

Wypełnij ankietę CEDEFOP i podziel się doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i korzystania z mikropoświadczeń

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zaprasza podmioty zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym do wypełnienia czterech ankiet na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mikropoświadczeń (microcredentials). Więcej
cyfrowa odznaka ico

IBE i ZSK pracują nad cyfrową Odznaką+

Prosty sposób potwierdzania umiejętności, indywidualne ścieżki kariery i atrakcyjne cyfrowe dyplomy, które można przesłać jednym „kliknięciem”. Tak wyglądać będzie niedaleka przyszłość na rynku pracy. To również wspólne marzenie polskich pracowników, działów HR i managerów.  Więcej
path ico

Path2Integrity: Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami warsztaty online poświęcone kwestiom rzetelności badawczej

Zespół Path2Integrity zaprasza wszystkich studentów na kolejny międzynarodowy warsztat poświęcony kwestiom rzetelności badawczej pt.: „Research procedures in experiments”. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca br. Więcej

KEEP

KEEP - Dobre praktyki edukacyjne stosowane przez nauczycieli szkół średnich w celu utrzymania kontaktu z uczniami w trakcie i po pandemii COVID-19

 Logo Keep fond blanc

Opis projektu

Celem międzynarodowego projektu KEEP (Key engaging educational practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following COVID-19 pandemic) jest pomoc w zmniejszeniu niedostatecznych osiągnięć szkolnych i niskiego zaangażowania w proces uczenia się wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Europie, spowodowanych niemożnością fizycznego uczęszczania na zajęcia szkolne podczas pandemii koronowirusa.

Osiągnięciu tego celu ma służyć identyfikacja dobrych, sprawdzonych praktyk edukacyjnych, mających na celu utrzymanie więzi z uczniami i podtrzymanie motywacji do uczenia się w czasie nauki na odległość, które wypracowali nauczyciele różnych krajów UE podczas dwóch ostatnich lat szkolnych 2019/2021 i 2020/2021.

Poprzez realizację projektu KEEP cztery kraje europejskie będą ujawniać, badać, dzielić między sobą i dyskutować praktyki stosowane przez nauczycieli szkół średnich, którzy stoją przed wyzwaniami związanymi z cyfrową edukacją szkolną. Efektem będzie wzmocnienie rozwoju zawodowego i rozwijanie cyfrowych kompetencji pedagogicznych. Promowanie dzielenia się wiedzą i nawiązywania kontaktów między nauczycielami jest kluczowym elementem realizacji projektu KEEP.

Konsorcjum instytucji związanych z edukacją z Francji, Belgii, Grecji i Polski zakłada, że poprzez portrety nauczycieli, przegląd praktyk i dyskusje wokół nich, KEEP zainspiruje europejskich nauczycieli do rozwijania i poszerzania własnych praktyk w czasach, gdy dobra edukacja cyfrowa jest kluczowa dla sukcesu każdego ucznia. Co więcej, poprzez koleżeńską refleksję i wymianę doświadczeń na temat cyfrowych praktyk nauczycieli po pandemii COVID-19, projekt KEEP pozwoli na lepsze zrozumienie europejskiego ekosystemu E-Teaching, co z kolei może ułatwić i promować dalszą wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy europejskimi partnerami w ramach projektu i poza nim.

Działania projektu finansowanego z programu Erasmus + zaplanowano na lata 2021-2023. KEEP będzie realizowany w ramach konsorcjum 6 instytucji z 4 państw:

 • Centre International D'etudes Pedagogiques - CIEP z Francji (Lider)
 • Université de Paris, Francja
 • Foundation P&V, Belgia
 • Panepistimio Patron, Grecja,
 • Instytut Badań Edukacyjnych, Polska
 • GIP Formation tout au long de la vie, Francja

Zadania projektu

W czasie dwuletniej realizacji projektu badaczki z zespołu IBE:

 1. przeanalizują dostępne dane i opracują wkład merytoryczny na temat systemu edukacyjnego w Polsce, aktów prawnych i rozwiązań praktycznych, które miały miejsce podczas pandemii COVID - Zadanie 1;
 2. na podstawie dostępnych danych i ankiet internetowych opiszą sytuację społeczno-ekonomiczną nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie dostępu do Internetu, narzędzi i aplikacji mobilnych w Polsce - Zadanie 2;
 3. przygotują narzędzie badawcze i przeprowadzą wywiady pogłębione z nauczycielami, których praktyki prowadzenia zajęć na odległość pozwoliły na utrzymanie relacji z uczniami i podtrzymanie zainteresowania nauką podczas pandemii - Zadanie 3;
 4. przygotują i przeprowadzą szkolenie dla 30 nauczycieli szkół ponadpodstawowych na podstawie opracowanych w projekcie materiałów - Zadanie 4;
 5. opracują wzór międzynarodowego raportu, zbiorą dane z instytucji partnerskich, przeanalizują i przedstawią rekomendacje dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, w oparciu o zidentyfikowane dobre praktyki edukacyjne w obszarze edukacji na odległość - Zadanie 5.

Aktualności


Projekt oficjalnie wystartował 1 marca 2021 r. Do tej pory miały miejsce 3 spotkania reprezentantów konsorcjum, na których omówiono harmonogram działań na najbliższe miesiące oraz szczegółowo omówiono rozpoczynające się zadania badawcze.

Aktualnie zespół IBE zbiera materiały na temat systemu edukacji w Polsce i zmian w codziennych praktykach edukacyjnych wywołanych pandemią oraz “przejściem” na zdalną edukację, jak również zajmuje się zidentyfikowaniem dobrych praktyk nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych na terenie Polski, które mogą stanowić wzór prowadzenia zajęć w sposób zapobiegający niepowodzeniom uczniów w nauce związanym z epidemią Covid 19.

Więcej informacji wkrótce!

Kontakt

Dr Agnieszka Dwojak-Matras – kierownik projektu i badaczka

Dr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska – badaczka

Dr Joanna Rabiega- Wiśniewska – badaczka

W sprawach dotyczących projektu
można kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PIAAC

PIAAC

 belka logo ibe men piaac

 

Opis projektu


znaki strona www flaga godlo

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

 Zakres i cele badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC (ang. Programme for International Assessment of Adult Competencies) to największe międzynarodowe badanie osób dorosłych. U jego źródeł leży przekonanie, że umiejętności są kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowią warunek rozwoju społeczno-ekonomicznego i dobrobytu. Badanie PIAAC obejmuje pomiar trzech podstawowych umiejętności niezbędnych w życiu prywatnym i zawodowym, a przy tym dających podstawę do nabywania nowych kompetencji i wiedzy. Są to następujące umiejętności:

 • rozumienia tekstu,
 • rozumowania matematycznego,
 • rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarcza wiedzy o umiejętnościach i ich wykorzystaniu w pracy i życiu codziennym. Pomaga też lepiej zrozumieć, jak system edukacji, uczenie się w szkole i poza szkołą oraz doświadczenia zawodowe przyczyniają się do rozwijania umiejętności.

Wyniki badania PIAAC są wykorzystywane do lepszego zrozumienia społecznych potrzeb i trafnego ukierunkowania działań służących poprawie umiejętności osób dorosłych. Do wyników badania odwołuje się wiele krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych. Porównanie rezultatów uzyskanych w wielu zróżnicowanych krajach pomaga ustalić, jakie są mocne i słabe strony edukacji w danym państwie oraz jaką politykę edukacyjną powinno ono prowadzić. Z wyników badania PIAAC korzystają też naukowcy i studenci – według Google Scholar odwołuje się do nich niemal 15 tys. publikacji naukowych.

Badanie PIAAC jest przeprowadzane w Polsce po raz drugi – poprzednia edycja odbyła się 10 lat temu. Daje to możliwość porównania sytuacji w Polsce z innymi krajami, ale też ocenę tego, jak od tego czasu zmieniły się umiejętności Polaków.

W każdym kraju badanie jest prowadzone na losowej próbie ludności w wieku 16-65 lat – co pozwala formułować uprawnione wnioski o wszystkich dorosłych mieszkańcach danego kraju, a jednocześnie zapewnić poufność danych osób uczestniczących w badaniu.

Więcej informacji o badaniu PIAAC znaleźć można na międzynarodowej stronie badania:www.oecd.org/skills/piaac/

Kraje i instytucje realizujące badanie

Badanie PIAAC jest wspólną inicjatywą rządów ponad 30 krajów i jest koordynowane przez OrganizacjęWspółpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poza Polską obecny cykl badania jest prowadzony w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Kanada, Niemcy, Japonia, Korea, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone.

Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze, tj.: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o. Dodatkową kontrolę jakości realizacji badania prowadzi Grupa BST Sp. z o.o.

Poprzednie edycje badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC stanowi kontynuację następujących badań.

● Badanie IALS w latach 1994-1998 (19 krajów, w tym Polska)

Międzynarodowe badanie umiejętności czytania i pisania (IALS) przeprowadzone w latach 1994-1998 było pierwszym międzynarodowym badaniem porównawczym, w którym zmierzono poziom umiejętności osób dorosłych i analizowano ich uwarunkowania i konsekwencje.

Wyniki badania IALS dostarczyły bogatego zestawu informacji na temat umiejętności czytania i pisania osób dorosłych (w wieku 16-65 lat) w 22 krajach i regionach. Niektóre z wykorzystanych w tym badaniu zadań (tzw. zadania kotwiczące lub trendowe) wykorzystano w kolejnych badaniach, co pozwoliło na analizowanie zmian poziomu umiejętności osób dorosłych w czasie.

Badanie ALL w latach 2003-2008 (11 krajów)

Badanie umiejętności czytania i pisania oraz innych umiejętności osób dorosłych ALL (Adult Literacy and Lifeskills) przeprowadzono w latach 2003-2008. ALL mierzyło umiejętności czytania, pisania i liczenia na reprezentatywnej dla krajów uczestniczących próbie 16-65-latków w dwóch rundach: najpierw w 2003 r., a następnie w latach 2006-2008.

●  Pierwszy cykl badania PIAAC w latach 2011-2017 r. (39 krajów, w tym Polska)

W pierwszym cyklu badania PIAAC dokonano pomiaru trzech kompetencji: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Po raz pierwszy w pomiarze umiejętności zastosowano zadania rozwiązywane przez badanych przy pomocy komputerów. W pierwszej rundzie badania PIAAC w l. 2011-2012 wzięły udział 23 kraje, w drugiej w l. 2014-2015 – kolejnych 9 krajów, a w trzeciej w 2017 r. – 7. W pierwszym cyklu w latach 2010-2017 w badaniu wzięło udział ponad 250 000 osób dorosłych z 38 krajów.

W Polsce w 2014-2015 r. przeprowadzono także badanie postPIAAC – krajową kontynuacją badania, w którym zebrano dodatkowe informacje od osób uczestniczących w pomiarze umiejętności z 2011-2012.

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji badania próbnego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC

11.05.2021

10 maja br. wystartuje w Polsce badanie próbne drugiej edycji Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC. Badanie zasadnicze będzie realizowane od września 2022 r. do kwietnia 2023 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na przełomie 2023 i 2024 r.

Badanie to jest wspólną inicjatywą rządów 30 krajów i jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

Badaniem objęte zostaną osoby dorosłe (16-65 lat) zamieszkujące na terytorium Polski. Z wylosowanymi osobami przeprowadza się wywiad, który składa się z dwóch części – odpowiedzi na pytania ankiety oraz rozwiązywania zadań mierzących badane umiejętności. Pytania ankiety dotyczą m.in. wykształcenia i aktywności edukacyjnych, sytuacji na rynku pracy i charakterystyki obecnej lub ostatniej pracy, wykorzystywania umiejętności w życiu codziennym oraz w pracy. Pomiar umiejętności obejmuje trzy podstawowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowiące podstawę do nabywania wiedzy i nowych kompetencji, tj.:

 • rozumienia tekstu,
 • rozumowania matematycznego
 • oraz rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarczy informacji o umiejętnościach osób dorosłych i w ten sposób pomoże ulepszyć politykę i programy rozwoju umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym, np. programy szkolne czy programy szkoleniowe.

Harmonogram


2018-2019  weryfikacja, tłumaczenia i adaptacja narzędzi badawczych

2020-2021 – przygotowanie badania próbnego

22.05-21.08.2021 – badanie próbne

2021-2022 – analiza danych z badania próbnego i przygotowanie badania zasadniczego

01.09.2022 - 30.04.2023 – badanie zasadnicze

2023 – przygotowanie i analiza danych z badania

2024 – analiza danych i przygotowanie raportu końcowego z badania

Zespół

Badanie PIAAC jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i realizowane przez konsorcjum międzynarodowe (Educational Testing Service, CapStAn, Gesis, IEA, Maastricht University oraz Westat), które wraz z krajami uczestniczącymi w badaniu jest odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie badania i opracowanie jego wyników. OECD oraz konsorcjum zapewnia międzynarodową standaryzację badania i nadzoruje jakość jego wykonania.

W Polsce za finansowanie badania odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło jego przygotowanie i przeprowadzenie Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE). W IBE za nadzór nad realizacją badania odpowiada Zespół Badań Międzynarodowych w składzie:

dr Michał Sitek – krajowy koordynator badania (NPM);

dr hab. Jacek Haman – ekspert ds. doboru próby;

Alicja Weremiuk – zastępca krajowego koordynatora badania;

Paweł Penszko – ekspert ds. zarządzania danymi i ICT;

dr hab. Artur Pokropek – analityk danych;

dr Elżbieta Barbara Ostrowska – ekspert ds. zadań.

Przy adaptacji testów umiejętności z zespołem PIAAC współpracowali również: Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Marcin Karpiński, Małgorzata Zambrowska.

Za realizację badania w terenie, czyli kontakt i realizację wywiadów z osobami wylosowanymi do udziału w badaniu, odpowiedzialne są, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, firmy PBS Spółka z o.o. i Danae sp. z o.o. Dodatkową kontrolę jakości realizacji badania prowadzi Grupa BST Sp. z o.o. Za nadzór nad działaniem tych firm odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Kontakt

 

Instytut Badań Edukacyjnych:

Zespół Badań Międzynarodowych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpłatna infolinia o badaniu: 800 033 100

Infolinia działa w trakcie realizacji badań próbnego i zasadniczego, tj. od 10 maja do 21 sierpnia 2021 r. oraz od 20 sierpnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00)

Strona dla osób wylosowanych do badania: https://piaac.pbs.pl/

TRANSVAL-EU

TRANSVAL logo

 

Opis projektu

Validation of Transversal Skills Across Europe (TRANSVAL-EU) to projekt międzynarodowy, realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych). Działania w ramach projektu mają charakter policy experimentation i są koordynowane na poziomie ministerialnym.

W ramach TRANSVAL-EU zostanie opracowana rama kompetencji transwersalnych oraz narzędzia ich walidacji wraz z ofertą szkoleniową dla stosujących je praktyków. Rozwiązania te zostaną przetestowane w 5 krajach zgodnie z metodologią action research. Analiza porównawcza wyników uzyskanych w poszczególnych krajach będzie podstawą do stworzenia europejskich i krajowych rekomendacji dotyczących prowadzenia i wdrażania walidacji kompetencji transwersalnych. 

W polskim pilotażu działaniami zostaną objęci doradcy zawodowi (w szerokim rozumieniu) oraz osoby przeprowadzające walidację w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ewentualnie szkolnictwa wyższego.

Projekt jest finansowany z funduszy ERASMUS+ KA-3 Support for Policy Reform, a jego zakończenie przewiduje się na sierpień 2023 roku.

Rola IBE w projekcie

IBE jest jednym z pięciu research partners i jest współodpowiedzialny za opracowanie programu szkolenia oraz zestawu narzędzi dla praktyków walidacji.

Program szkolenia i narzędzia zostaną opracowane na poziomie międzynarodowym, a następnie dostosowane do warunków krajowych i przetestowane w ramach pilotaży. IBE będzie także pełnić ważną rolę w opracowaniu, gromadzeniu i analizie danych na etapie mapowania istniejących rozwiązań, a także w doprecyzowaniu metodologii badań.

IBE zorganizuje i przeprowadzi pilotaż w Polsce, oferując następnie wkład do analizy porównawczej i ostatecznych rekomendacji. Będzie również uczestniczyć w innych działaniach w projekcie, np. w przeglądzie istniejących narzędzi walidacji i ram kompetencji, w czym istotne będzie wykorzystanie i umiędzynarodowienie dotychczasowego dorobku IBE w zakresie walidacji.

Kontakt

Kierowniczka projektu: Iwona Gmaj (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 Projekt realizowany jest we współpracy z:


●        Federal Ministry of Education, Science and Research
          through Austria´s Agency for Education and Internationalisation
, Austria

●        Consortium for the validation of competences (CVDC), Belgia

●        Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre (KPMPC), Litwa

●        Regional Agency for Active Labour Policies of Umbria (ARPAL), Włochy

●        Lifelong Learning Platform – LLLP, Belgia

●        European Institute of Education and Social Policy (EIESP), Francja

●        Educational Research Institute (IBE), Polska

●        3s research laboratory (3s), Austria

●        Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgia

●        Nordic Network for Adult Learning (NVL), Dania

●        Lithuanian education and science trade union (LESTU), Litwa

●        ALL DIGITAL, Belgia

●        FORMA.Azione, Włochy

●        Pluriversum, Włochy

●        Chamber of Labour for Salzburg (AK), Austria

●        Austrian Institute for Vocational Education Research (öibf), Austria

EUROPEAID

 PROJEKTY EUROPEAID

 

Opis projektu

Czym są projektu EuropeAid?

Komisja Europejska poprzez realizację i wdrażanie projektów EuropeAid odpowiada za kształtowanie unijnej polityki rozwoju i za udzielanie pomocy krajom spoza Unii Europejskiej na całym świecie. Ściśle współpracuje z krajami sąsiedzkimi UE, Afryką, Karaibami i regionem Pacyfiku, Ameryką Łacińską i Azją. Celem jest niesienie pomocy rozwojowej w skuteczny, spójny i skoordynowany sposób.

W ramach funduszy unijnych na współpracę rozwojową EuropeAid IBE, jak partner instytucjonalny, realizuje obecnie cztery projekty:

 • Czarnogóra – Key Competences Integration of Key Competences into the Education System of Montenegro (STEM), okres realizacji: 09.2019-09.2021 (liderem konsorcjum realizującym projekt jest EPRD)
 • Turcja - Technical Assistance for Implementation of Turkish Qualifications System and Framework Operation (TUYEP), okres realizacji: 11.2019-11.2022 (liderem konsorcjum realizującym projekt jest GOPA Danışmanlık)
 • Multinational - Development education and awareness-raising (DEAR) support team (DEAR), okres realizacji: 12.2020-12.2024 (liderem konsorcjum realizującym projekt jest ICE - International Consulting Expertise)
 • Kosovo - Support to basic and upper secondary education, okres realizacji: 05.2021-05.2025 (liderem konsorcjum realizującym projekt jest DAI - Hulla & Co Human Dynamics)

 

Opisy projektów:

Montenegro - Integration of Key Competences into the education system of Montenegro - STEM (nr referencyjny EuropeAid/139999/IH/SER/ME)

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na poziomie podstawowym i średnim w Czarnogórze poprzez opracowanie krajowych ram programowych kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji STEM i dostosowanie ich do zaleceń KE w sprawie kluczowych kompetencji w ramach strategii uczenia się przez całe życie (LLL). Szczególnie istotnym obszarem działań projektowych są kompetencje kluczowe uczniów i poprawa systemu zapewnienia jakości na wszystkich poziomach nauczania. Realizacja projektu zakłada także działania na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin w obszarze STEM.

Turkey - Technical Assistance for the Implementation of Turkish Qualification System and Framework Project – TUYEP (nr referencyjny EuropeAid/139540/IH/SER/TR)

Strona projektu: https://tuyep.org/

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu ds. Kwalifikacji Zawodowych (VQA), wzmocnienie Tureckiego Krajowego Systemu Kwalifikacji Zawodowych oraz usprawnienie wdrażania Tureckiej Ramy Kwalifikacji poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty i inne spotkania podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie. Działania te są adresowane do m.in. pracowników Urzędu ds. Kwalifikacji Zawodowych, instytucji zajmujących się opracowywaniem standardów i kwalifikacji zawodowych, w tym stowarzyszeń pracodawców i pracowników, organizacji zawodowych i podmiotów zaangażowanych w walidację, certyfikację oraz zapewnienie jakości.

Development education and awareness-raising (DEAR) support team - DEAR (nr referencyjny EuropeAid/140705/DW/SER/MULTI)

Strona projektu: https://dearprogramme.eu/

Ogólnym celem projektu jest pomoc Komisji Europejskiej w zarządzaniu programem edukacji rozwojowej i edukacji globalnej (DEAR) dotyczącej praw człowieka, globalnego obywatelstwa i równości płci w Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze lokalne. Projekt ma również na celu wspieranie KE w opracowaniu i wdrażaniu polityki na rzecz młodzieży oraz badań i analiz dotyczących młodzieży. Cele szczegółowe projektu to:
- upowszechnianie wśród obywateli UE (w szczególności wśród młodzieży) kwestii związanych z edukacją rozwojową w zglobalizowanym społeczeństwie
- wspieranie aktywnego zaangażowania obywateli UE w kwestie dotyczące promowania sprawiedliwości, praw człowieka, walki z ubóstwem, odpowiedzialności społecznej, równości płci i strategii zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich

W ramach projektu realizowane są działania dotyczące ewaluacji, wymiany dobrych praktyk, sieciowania (networkingu) i działania promocyjne i upowszechniające skierowane w szczególności do młodzieży.

Kosovo - Support to basic and upper secondary education (nr referencyjny EuropeAid/140812/DH/SER/XK)

Ogólnym celem projektu jest poprawa systemu edukacji i szkoleń w Kosowie, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami na poziomie edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji na poziomie edukacji podstawowej i ponadpodstawowej poprzez wsparcie kosowskich instytucji edukacyjnych na szczeblu centralnym i lokalnym. Projekt składa się z czterech części:

 1. Wzmocnienie ram prawnych w systemie edukacji
 2. Rekrutacja nauczycieli i poprawa zarządzania szkołą
 3. Kształcenie nauczycieli
 4. Poprawa procesu tworzenia i przygotowywania podręczników

W ramach projektu realizowane są działania dotyczące rekrutacji kosowskich nauczycieli i dyrektorów szkół, kształcenia i doskonalenia zawodowego kosowskich nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i zapewnienia jakości w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Działania dotyczą również procesów opracowania podręczników dla szkół w Kosowie.

Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej

logo UE 1

Kontakt

Koordynatorka projektów EuropeAid z ramienia IBE

Joanna Śmigiel (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies („Polityka”) dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów internetowych („strona”) oraz profili w serwisach społecznościowych prowadzonych przez Instytutu Badań Edukacyjnych („IBE”).

Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, nr tel. (22) 24 17 101, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw a także pytania odnośnie do niniejszej Polityki prosimy kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na powyżej wskazany adres Administratora.
 Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także gromadzi informacje o aktywności użytkowników na stronie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas danego rodzaju interakcji ze stroną IBE zostały opisane poniżej. 
Z chwilą wejścia na naszą stronę internetową przeglądarka użytkownika automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny takie jak:

 • adres IP komputera wysyłającego żądanie,
 • data i godzina uzyskania dostępu,
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),
 • używana przeglądarka oraz w razie potrzeby, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy przeglądaniu naszej strony,
 • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Dane te przetwarzane są przez IBE w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści zgromadzonych na stronie internetowej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności świadczonych usług,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.

 

Każdy użytkownik ma prawo zostać subskrybentem naszego newslettera. Usługa ta polega na przesyłaniu przez IBE na podany adres poczty elektronicznej informacji o działalności IBE, oferowanych usługach oraz informacji o organizowanych wydarzeniach, jak: szkolenia, konferencje, webinaria. Podanie adresu e-mail w formularzu zapisu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania subskrypcji.

Otrzymane dane przetwarzane są przez IBE w celach:

 • wysyłki newslettera – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda użytkownika,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem, po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu IBE (np. na potrzeby obrony w przypadku skarg lub zapytań).
Informujemy, że w każdym czasie można zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres administratora.

Dane osobowe użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora w celu kierowania treści marketingowych za pośrednictwem różnych kanałów tj. pocztą e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną - w zależności od rodzaju podanych danych. Takie działania są podejmowane wyłącznie wówczas, gdy otrzymaliśmy w tym zakresie właściwą zgodę, np. podczas rejestracji na wydarzenie, użytkownik zaznaczył odpowiednie pole formularza i w ten sposób wraził chęć otrzymywania informacji o charakterze marketingowym danym kanałem/kanałami komunikacji.

Otrzymane dane przetwarzane są przez IBE w celach:

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratora w postaci wysyłania informacji handlowych do osób, które wyraziły odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10) i/lub Ustawą prawo telekomunikacyjne (art. 172),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.

Dane te będą przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych drogą telefoniczną lub mailową, po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu IBE (np. na potrzeby obrony w przypadku skarg lub zapytań).

W przypadku kierowania korespondencji do IBE za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej lub wypełniając formularz na stronie internetowej, przetwarzamy dane osobowe zawarte w tej korespondencji jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz inne dane przekazane nam w nadesłanej wiadomości.

Dane te przetwarzane są przez IBE w celach:

 • komunikacji i udzielenia odpowiedzi, zgodnie z treścią przesłanej wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na nadesłane wiadomości,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.

Dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przechowywane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu IBE (np. na potrzeby obrony w przypadku skarg lub zapytań).

W przypadku, gdy użytkownik za pośrednictwem strony internetowej dokonuje rejestracji na szkolenie, konferencję, webinarium („wydarzenie”), będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nick, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowe informacje zgromadzone na podstawie zdefiniowanych pól w formularzu zapisu, jak np. wykonywany zawód, wykształcenie, miejsce pracy, obszar zainteresowania, specjalne wymagania – w celu jak najlepszego dostosowania wydarzenia do oczekiwań i wymogów uczestników. Dodatkowo, jeśli wydarzenie jest płatne, będziemy przetwarzać informacje dotyczące numeru rachunku bankowego, statusu płatności oraz dane wskazane do wystawienia faktury.

Dane te przetwarzane są przez IBE w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przez jej zawarciem. W zakresie danych, które zostały oznaczone jako opcjonalne – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności przepisów z zakresu prawa rachunkowego i podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 ust. c) RODO - obowiązek prawny,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw,
 • archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny administratora

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a następnie dane zostaną zarchiwizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki Cookie i inne podobne technologie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki z informacjami, które podczas wizyty na stronie internetowej zostają zapisane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego użytkownika.
IBE używa plików cookie w celu poprawy wydajności strony internetowej oraz do gromadzenia i analizowania informacji o wizytach użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, średni spędzony czas, odwiedzane strony, historia przeglądania strony oraz innych danych statystycznych, aby możliwe było dostarczanie odpowiednich treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika.W przypadku, gdy którykolwiek z zastosowanych przez IBE plików cookie przetwarza dane osobowe, przetwarzanie odbywa się:

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora w zakresie optymalnego funkcjonowania witryny internetowej i zapewnienia, że witryna internetowa IBE jest przyjazna dla użytkowników,
 • na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Pliki cookie niezbędne - są koniecznie dla prawidłowego działania strony internetowej, umożliwiają poruszanie się po niej oraz korzystanie z jej głównych funkcji, dlatego zawsze powinny zostać włączone. Pliki te nie są przechowywane w trwały sposób na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika i są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie funkcjonalne - wpływają na funkcjonalność strony internetowej, umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień np. język lub rozmiar czcionki. Zadaniem tych plików jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej strony w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji, w oparciu o wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Pliki te nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika.

Pliki cookie o charakterze analitycznym i wpływające na wydajność - takie pliki cookie są wykorzystywane do oceniania wydajności naszej strony, a także analizowania zachowań odwiedzających ją osób. Pliki te umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających stronę, dzięki nim możemy zliczać wizyty oraz ustalać miejsca, z których trafiają do nas użytkownicy, co pomagają zrozumieć nam, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona, by następnie móc usprawniać jej działanie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Pliki te nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika.

Pliki cookie związane z marketingiem i portalami społecznościowymi – pliki te umożliwiają dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do preferencji i zainteresowań użytkowników, mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym.

Pliki cookie sesyjne i trwałe
Sesyjne pliki cookies mają charakter tymczasowy i przechowywane są w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Pliki te są niezbędne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności strony działały poprawnie.
Trwałe pliki cookies są zapisywane w pamięci przeglądarki na dłuższy okres, a czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze, służą bowiem do zapamiętywania preferencji użytkownika (wybrany język, rozdzielczość, układ treści) i są wykorzystywanych podczas kolejnej wizyty.

Własne i zewnętrzne pliki cookie
Własne pliki cookie są instalowane przez odwiedzaną stronę internetową administratora i mogą one być odczytywane wyłącznie przez daną witrynę.

Zewnętrzne pliki cookie są instalowane przez inny podmiot niż właściciel odwiedzanej strony w celu zebrania określonych informacji, np. aby przeprowadzić analizę danych demograficznych lub zachowań użytkowników.
Google Analytics to usługa analizy stron internetowych oferowana przez firmę Google, w ramach której przetwarzane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne, dotyczące użytkowników odwiedzających stronę. Korzystamy z tej analityki internetowej w ramach celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które realizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w szczególności w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, określenia kanałów, jakim użytkownicy znajdują naszą stronę, a także ulepszenia naszej strony.
Informujemy, że każdy użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie danych za pośrednictwem plików cookies Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego to narzędzie, który jest dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Funkcja Doubleclick wykorzystuje pliki cookies, aby wyświetlać użytkownikowi odpowiadające mu reklamy. Ciasteczka Doubleclick nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkownika, wykorzystują jedynie anonimowy numer identyfikacyjny przypisany do każdej przeglądarki w celu sprawdzenia czy reklamy są wyświetlane i czy użytkownik na nie klika. Dzięki temu Google i jego partnerzy mogą oferować reklamy w oparciu o poprzednie wizyty na stronie internetowej Administratora lub na innych stronach internetowych.
Informujemy, że każdy użytkownik, który nie zgadza się na gromadzenie i przechowywanie plików cookies Doubleclick, może je zablokować to zrobić klikając w poniżej zamieszczony link i dokonując odpowiednich ustawień: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Narzędzie marketingowe i analityczne Pixel Facebooka stosowane jest w celu kierowania do użytkowników spersonalizowanej pod kątem ich zachowań reklamy. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.
Dane zbierane w ramach Pixela Facebooka są w pełni anonimowe, tj. nie pozwalają IBE na identyfikację użytkownika. Otrzymujemy wyłącznie informację o działania podjętych przez użytkownika w ramach naszej strony, możemy także sprawdzić w jakim przedziale wieku znajduje się użytkownik, jakiej jest płci oraz skąd łączy się z Internetem. Informujemy jednocześnie, że Facebook może łączyć powyższe informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook, a następnie wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od IBE, a informacje o nich można znaleźć w polityce prywatności Facebooka https://www.facebook.com/privacy/explanation
Zwracamy uwagę, iż w zależności od strony internetowej lub aplikacji mobilnej, z której użytkownik korzysta, rodzaj i ilość stosowanych plików cookies oraz podobnych technologii może się różnić.
Aktualne zestawienie Administrator udostępnia użytkownikom pod adresem: http://ibe.edu.pl/cookie
W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu, jednak użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź być informowanym o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Przykładowe opcje edytowania ustawień w popularnych przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Internet Explorer: support.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Safari: support.apple.com
 • Opera: help.opera.com

Użytkownik może także usunąć pliki cookies zapisane w przeglądarce, korzystając z poniżej zamieszczonej, pomocniczej instrukcji dla popularnych przeglądarek:

 • Mozilla Firefox: w menu należy wybrać Biblioteka a następnie Historia, w kolejnym menu wybieramy Wyczyść historię przeglądania i określamy dane, które chcemy usunąć (np. pliki cookie nazwane jako Ciasteczka),
 • Internet Explorer: w menu Narzędzia należy wybrać Bezpieczeństwo, a następnie należy wybrać Usuń historię przeglądania i zaznaczyć na liście pliki cookie,
 • Google Chrome: w opcjach przeglądarki należy wejść w zakładkę Historia a następnie zaznaczyć pole Wyczyść dane przeglądania i wybrać dane, które chcemy usunąć,
 • Safari: na górze strony należy kliknąć Safari a następnie Preferencje, następnie klikamy na zakładkę Prywatność a w kolejnym kroki przycisk Zarządzaj danymi witryny.
 • Opera: należy kliknąć w czerwony przycisk Opery, z menu wybrać Ustawienia a w kolejnym kroku należy wybrać Wyczyść historię przeglądania.

 

Na stronie internetowej mogą zostać zamieszczone wtyczki portali społecznościowych:

 • Facebook,
 • YouTube,
 • LinkedIn,
 • Twitter.

Wtyczka do mediów społecznościowych to interaktywny element na stronie, który pozwala na bezpośrednie przekierowywanie użytkownika odwiedzającego stronę IBE do profilu IBE w wybranym serwisie społecznościowym oraz na bezpośrednie udostępnianie treści.

Po kliknięciu przez użytkownika na daną wtyczkę, kiedy nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem portalu społecznościowego, portal ten może gromadzić informacje i korzystać z zapisanych plików cookies. Dodatkowo, jeżeli użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę użytkownika na stronie IBE do konta użytkownika w portalu. Celem uniknięcia takiego powiązania danych, należy przed odwiedzeniem strony wylogować się z portalu/portali i ewentualnie usunąć odpowiednie pliki cookies.Każdy z dostawców portali społecznościowych, we własnych politykach prywatności, informuje o celu i zakresie gromadzenia danych, ich dalszym przetwarzaniu oraz wykorzystywaniu, a także związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności:

Informacje dotyczące profilu IBE w serwisach społecznościowych
Instytut Badań Edukacyjnych posiada profile w serwisach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, na których publikuje wiadomości dotyczące prowadzonej działalności, organizowanych wydarzeń oraz materiały o charakterze promocyjnym i marketingowym:

 • https://www.linkedin.com/company/ibe_edu/
 • https://www.facebook.com/IBEEDU/
 • https://twitter.com/ibe_edu
 • https://www.youtube.com/user/eduentuzjasci

Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami IBE. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów. Więcej informacji na temat gromadzonych danych i praw przysługujących użytkownikom znajduje się w politykach prywatności poszczególnych dostawców serwisów, których dokładne adresy wskazujemy w Rozdziale III, pkt. 8.

IBE jako podmiot prowadzący profile, ma dostęp do ogólnych statystyk generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile IBE. Statystyki te zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne i nie umożliwiają powiązania ich z konkretną osobą fizyczną.

Dzięki tym danym dowiadujemy się o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili IBE oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne, co wykorzystujemy w celu ich optymalizacji poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników

IBE będąc podmiotem prowadzącym profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów.

W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook informujemy, że Administratorem danych osób korzystających z fanpage IBE lub komunikatora Messenger jest:

 • Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie a także
 • Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland (dalej „Facebook”), który przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz Regulaminach.

IBE i Facebook działają są współadministratorzy danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Przetwarzamy dane osobowe, jeżeli użytkownik dokonał subskrypcji naszego fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub też opublikował swój komentarz pod zamieszczonym postem. W zależności od interakcji, w którą z nami użytkownik wchodzi, możemy przetwarzać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacja o lokalizacji, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Dane będą przetwarzane przez IBE w celu:

 • administrowania i zarządzania fanpage’em, w tym promowania różnych wydarzeń, które organizujemy, budowania i utrzymania społeczności, a także udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’em,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do IBE poprzez komunikator Messenger - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielania odpowiedzi kontaktującym się osobom,
 • analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający prowadzeniu analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z fanpage’a,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.
 • w przypadku konkursów, dane osobowe zwycięzców będziemy przetwarzali także w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim będziemy prowadzić fanpage, chyba że wcześniej otrzymamy sprzeciw wobec przetwarzania danych, skierowany przez osobę, której dane dotyczą, a także przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W stosunku do danych zwycięzców konkursów – dane będą przetwarzane dodatkowo przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a następnie dane zostaną zarchiwizowane zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z prowadzeniem profilu w serwisie LinkedIn informujemy, że Administratorem danych osób korzystających z profilu IBE jest:

 • Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie a także
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, który przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz Regulaminach.

Przetwarzamy dane osobowe, jeżeli użytkownik dokonał subskrypcji naszego profilu poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”, odwiedził nasz profil lub też opublikował swój komentarz pod zamieszczonym postem. W zależności od interakcji, w którą z nami użytkownik wchodzi możemy przetwarzać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, a także inne dane dostępne w profilu publicznym oraz informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Dane będą przetwarzane przez IBE w celu:

 • administrowania i zarządzania profilem, w tym promowania różnych wydarzeń, które organizujemy, budowania i utrzymania społeczności, a także udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilem,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do IBE poprzez komunikator - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielania odpowiedzi kontaktującym się osobom,
 • analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający prowadzeniu analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z profilu,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim będziemy prowadzić profil, chyba że wcześniej otrzymamy sprzeciw wobec przetwarzania danych, a także przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W związku z prowadzeniem profilu w serwisie Twitter informujemy, że Administratorem danych osób korzystających z profilu IBE jest:

 • Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie a także
 • Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia, który przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz Regulaminach.

Przetwarzamy dane osobowe, jeśli użytkownik obserwuje nasz profil, udostępni nasz wpis lub też opublikuje swój komentarz pod zamieszczonym postem. W zależności od interakcji, w którą z nami użytkownik wchodzi możemy przetwarzać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, wizerunek, a także inne dane dostępne w profilu publicznym oraz informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Dane będą przetwarzane przez IBE w celu:

 • administrowania i zarządzania profilem, w tym promowania różnych wydarzeń, które organizujemy, budowania i utrzymania społeczności, a także udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilem,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do IBE poprzez komunikator - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielania odpowiedzi kontaktującym się osobom,
 • analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający prowadzeniu analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z profilu,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim będziemy prowadzić profil, chyba że wcześniej otrzymamy sprzeciw wobec przetwarzania danych, a także przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W związku z prowadzeniem profilu na kanale YouTube informujemy, że Administratorem danych osób korzystających z kanału IBE jest:

 • Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie a także
 • Google Ireland Google Ireland, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (YouTube), który przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz Regulaminach.

Przetwarzamy dane osobowe, jeśli użytkownik dokonał subskrypcji naszego kanału lub też opublikuje swój komentarz pod filmem zamieszczonym na naszym kanale. W zależności od interakcji, w którą z nami użytkownik wchodzi możemy przetwarzać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wizerunek, a także inne dane dostępne w profilu publicznym oraz informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.Twoje dane będą przetwarzane przez IBE w celu:

 • administrowania i zarządzania kanałem, w tym zamieszczania filmów z różnych wydarzeń, które organizujemy, budowania i utrzymania społeczności, a także udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do IBE - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielania odpowiedzi kontaktującym się osobom,
 • analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający prowadzeniu analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z kanału,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim będziemy prowadzić profil, chyba że wcześniej otrzymamy sprzeciw wobec przetwarzania danych, a także przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem w szczególności w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, została wycofana zgoda na przetwarzanie danych, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych - gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, podmiot danych ma prawo otrzymania danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO),
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f. RODO) osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 • prawo wycofania zgody - w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo wycofania zgody przysługuje w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z nami osobiście lub poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia drogą elektroniczną lub tradycyjną na wskazany powyżej adres Administratora,
 • prawo do wniesienia skargi - w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firmom świadczącym obsługę IT, dostawcy poczty elektronicznej, podmiotom którym zlecamy realizację działań promocyjnych lub marketingowych, dostawcy usług do obsługi organizowanych wydarzeń,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy serwisów społecznościowych, na których prowadzimy nasze profile: Facebook, LinkedIn, Google, Twitter.

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizacji. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności i plików cookies spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie.
Aktualna wersja Polityka prywatności i plików cookies została przyjęta i obowiązuje w IBE od 01.04.2021

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small