Wypełnij ankietę CEDEFOP i podziel się doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i korzystania z mikropoświadczeń

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zaprasza podmioty zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym do wypełnienia czterech ankiet na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mikropoświadczeń (microcredentials).

Wypełnienie każdej z ankiet zajmuje 15 minut. Ankiety są dostępne do 10 lipca br.:

Przyszłość kształcenia zawodowego


Badanie „Future of VET” ma przyczynić się do lepszego zrozumienia wyzwań i szans dla kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie w ciągu najbliższej dekady.

Głównym celem badania jest sprawdzenie jak kształcenie i szkolenie zawodowe zmieniło się w przeciągu kilku ostatnich lat i jakie są oczekiwania odnośnie przyszłych zmian. Badanie skierowane jest m.in. do pracowników sektora oświaty i kształcenia zawodowego, pracodawców, organizacji reprezentujących pracodawców i pracowników.

Mikropoświadczenia

Z kolei badanie „The role of micro-credentials in facilitating learning for employment” ma umożliwić lepsze zrozumienie roli mikropoświadczeń na rynku pracy, w tym w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także ich wykorzystania przez pracodawców i przemysł.

Więcej o mikropoświadczeniach można przeczytać: [T U T A J].