Sektorowa Rada ds. Kompetencji zaprasza na spotkania w Białymstoku oraz Lublinie

Instytut Badań Edukacyjnych objął patronatem dwie ważne konferencje Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych.

Spotkania organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji NUB odbędą się w formie hybrydowej. Konferencja "Wyzwania w dobie cyfrowej transformacji. Nowoczesne usługi biznesowe szansą dla Podlasia" zaplanowana jest na 21 czerwca br. Rejestracja oraz agenda dostępne są tutaj.

21

Z kolei wydarzenie w Lublinie odbędzie się 22 czerwca br. pod hasłem "Przyszłość kwalifikacji w sektorze NUB". Rejestracja na konferencję oraz pełna lista zaproszonych gości dostępna jest tutaj.

22

Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych. Spotkania w całej Polsce

Konferencje wpisują się w działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych. Celem wojewódzkich spotkań jest dyskusja wokół kompetencji jutra w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania: jakie kompetencje będą potrzebne w sektorze za 10-15 lat oraz jak je kształtować na potrzeby sektora we współpracy z jednostkami edukacji formalnej.

Omówione zostaną również rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie, które mogą wesprzeć te procesy. Ponadto, ważnym punktem będzie szkolenie z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu pod potrzeby sektora NUB.