Konkurs WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ zakończony

Konkurs WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano blisko 160 propozycji odznak z prawie 80 szkół i placówek edukacyjnych. Jury wybrało 16 prac, które zostały nagrodzone. Gratulujemy Zwycięzcom! 

 

Celem konkursu WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ zorganizowanego przez IBE było zachęcanie dzieci i młodzieży do potwierdzania swoich umiejętności oraz popularyzację Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Miał też zachęcić uczniów do zdobywania kwalifikacji w formie odznaki, które będą dostępne w nowo powstającym w IBE systemie o nazwie Odznaka+.

Wpłynęło blisko 160 propozycji kwalifikacji dziecięcych i młodzieżowych w formie odznaki z prawie 80 szkół i placówek edukacyjnych. Komisja wybrała 16 najlepszych prac. Pełna lista finalistów konkursu dostępna jest na stronie ZSK.Z autorami zwycięskich prac zrealizowano warsztaty Design Thinking oraz spotkania robocze mające na celu opisanie odznak zgodnie z wymogami systemu Odznaka+.

Uczniowie będący autorami prac, przy wsparciu ekspertów IBE, przygotowali opisy zwycięskich odznak. Oczekiwania były bardzo wysokie. Uczniowie na wstępie określili, że odznaka ma być m.in. „wyjątkowa”, „wpadać  oko”, „podnosić poziom ego” oraz stanowić „przepustkę do czegoś”. Praca z autorami zwycięskich odznak była dwuetapowa. W trakcie warsztatów design thinking skupiano się nad określeniem profilu osoby zainteresowanej odznaką oraz tym jak zachęcić innych do jej zdobycia.

W ramach burzy mózgów wskazywano jako sposoby promocji m.in. organizację koncertów młodzieżowych idoli, zrzucanie ulotek z samolotów, przygotowanie specjalnej edycji „jajka niespodzianki”, konkursy, etc. W trakcie spotkań roboczych udoskonalano każdy element opisu, tak aby spełniał wymogi Systemu Odznaka+.

Organizatorzy konkursu liczą na dalsze efekty w postaci zaangażowania szkół i placówek edukacyjnych w rolę wydawców cyfrowych odznak dla dzieci i młodzieży. Tak, aby w niedługim czasie pierwsi uczniowie obdarzeni różnymi pasjami, mogli potwierdzić swoje umiejętności i wiedzę.