"Sustainable Development - the Future of Business". Zapraszamy na konferencję

W dn. 1-2 czerwca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja wieńcząca projekt "Economics of Sustainability".

Międzynarodowa konferencja "Sustainable Development – the Future of Business” ("Zrównoważony rozwój - przyszłość biznesu") odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 1-2 czerwca 2022 r. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Jej Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. dr hab. inż. Celiny Olszak. Instytut Badań Edukacyjnych pełni rolę partnera konferencji.

Konferencja wieńczy projekt Economics of Sustainability finansowany ze środków Programu Partnerstw Strategicznych UE Erasmus+. Jest skierowana do przedstawicieli środowisk akademickich: naukowców, nauczycieli i studentów, oraz społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i decydentów.

Intencją organizatorów jest umożliwienie kreatywnej i konstruktywnej dyskusji na temat różnych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz możliwości kształtowania rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego na gruncie wykorzystania tej koncepcji.

"Sustainable Development – the Future of Business". Jak wziąć udział w konferencji?

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się w formie hybrydowej (stacjonarnie - w budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, oraz online).

 

Udział w konferencji jest możliwy na kilka sposobów: od obserwacji wystąpień poprzez aktywną prezentację po publikację wyników badań własnych (w trzech opcjach). Wyboru formy udziału oraz opcji publikacji można dokonać w trakcie rejestracji poprzez formularz na stronie konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje wyzwania i rozwiązania w zakresie zrównoważonej gospodarki w szczególności związane z:

 • zmianami klimatycznymi oraz niedoborem zasobów
 • produkcją i zużyciem energii
 • odnawialnymi źródłami energii
 • rolnictwem ekologicznym
 • zmianami demograficznymi
 • problematyką zatrudnienia, bezrobocia oraz kapitału ludzkiego
 • edukacją i kształceniem
 • instytucjami, rynkami i instrumentami finansowymi
 • zagadnieniem nierówności
 • ochroną zdrowia
 • eliminacją ubóstwa i głodu
 • gospodarowaniem odpadami
 • turystyką i wypoczynkiem w skali globalnej
 • przedsiębiorczością
 • aspektami zarządzania
 • społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR)
 • grywalizacją jako narzędzie skłaniające do zrównoważonych zachowań

i innych. Więcej informacji na temat projektu oraz konferencji można znaleźć TUTAJ.

EOS 1