Zrób zdjęcie i wyjedź na festiwal filmowy w Salonikach

IBE i Refernet Polska zachęcają do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego, organizowanego przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Do wygrania m.in. wyjazd na festiwal filmowy w Salonikach

#CedefopPhotoAward

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych praktyk w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Stwarza szansę uczniom podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdobywaniem i doskonaleniem „zielonych” i cyfrowych umiejętności.

Konkurs stanowi integralną część Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (#EUVocationalSkills).

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół zawodowych z krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii. Mogą w nim wziąć udział czteroosobowe zespoły uczniów (zgłoszenia indywidualne nie są przyjmowane) poprzez opracowanie oryginalnego fotoreportażu i/lub filmu, wraz z narracją (składającą się z maksymalnie 100 słów), wyjaśniającą jego główną ideę.

Do wygrania m.in. wyjazd na festiwal filmowy w Salonikach.

Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie online do 21 listopada 2021.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem można znaleźć na stronie projektu Refernet Polska.