Pracownia Testów

Pracownia testów IBE oferuje szeroką gamę szkoleń rozwijających kompetencje specjalistów zajmujących się edukacją.

Pierwszą grupę stanowią szkolenia przygotowujące specjalistów - psychologów, pedagogów, logopedów, do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi opracowanymi przez Instytut Badań Edukacyjnych. Są to specjalistyczne testy przeznaczone do diagnozy psychologicznych podstaw czytania i pisania oraz ich zaburzeń, rozwoju językowego oraz wybranych funkcji poznawczych u dzieci (szczegółowy opis testów znajduje się w zakładce Narzędzia). Szkolenia przygotowują przyszłych użytkowników testów do wszystkich etapów procesu diagnostycznego od przeprowadzenia badania, obliczenia wyników po ich interpretację, uwzględniającą cel i kontekst diagnozy. Omówione zostanie zastosowanie wymienionych narzędzi w ocenie gotowości szkolnej, w kontekście przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego, diagnozie zaburzeń rozwoju językowego, w tym SLI i ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, szczególnie dysleksji rozwojowej.

Druga grupa szkoleń jest kierowana do nauczycieli oraz dyrektorów szkół i obejmuje doskonalenie umiejętności pedagogicznych i psychologicznych niezbędnych w pracy edukacyjnej. Celem oferowanych szkoleń jest doskonalenie kompetencji wychowawczych, umiejętności pracy z grupą, umiejętności wspierania procesu uczenia się i motywacji czy tworzenia klimatu szkoły. Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli obejmują również opracowane przez IBE narzędzia przesiewowe do diagnozy ryzyka zaburzeń językowych oraz zaburzenia uczenia się w obszarze czytania i pisania.  W tej kategorii znalazły się również szkolenia poszerzające wiedzę nauczycieli na temat procesów wspierających naukę oraz zaburzeń uczenia się.

 

przejdź do strony Pracowni Testów